© SC Horticultura SA Timisoara 2019
S.C. Horticultura S.A. Timisoara

Scurta istorie despre …

Activitatea  horticolă  organizată  şi coordonată de către organele 

locale, a  început în Timişoara odată cu înfiinţarea  primului Serviciu

Horticol din cadrul Primăriei în anul 1921.

In   această   perioadă   se   efectuau   servicii   horticole      pe      o   suprafaţă   de 26   ha,   iar   suprafaţa   productivă   cuprindea   trei      sere,   în      suprafaţă      totală     de   162   mp.   Suprafaţa   productivă   creşte      an      de      an,   ajungînd      în   anul 1950   la   760   mp.   In   anul   1950      se      crează   Serviciul   Horticol   independent, cu gestiune financiară  independentă   faţă  de  Primăria  Timişoara.   Incepînd     cu     anul     1973,     activitatea     secţiei     horticole     trece     din subordinea     Primăriei     Timişoara     în     subordinea     Intreprinderii     de Gospodărie   Comunală   a   Judeţului   Timiş,   funcţionînd   cu   două   sectoare, unul    productiv    şi    unul    de    prestaţii    în    zone    verzi.    Tot    în        acest    an pepiniera   de   productie   a   materialului   dendrologic   se   mută   pe   actualul amplasament din strada Matei Milo, pe o  suprafaţă de 25 ha. După   Revoluţie,   în   anul   1990,   ia   fiinţă   I.C.A.S.   Timişoara   în   cadrul căreia   se   formează   Secţia   Horticolă   prin   unificarea   celor   trei   sectoare: două productive şi una de prestaţii horticole în zone verzi. In    anul    1991    I.C.A.S.    Timişoara    se    dezmembrează    în    şapte        Regii Autonome,    independente    juridic    şi    financiar.    Din    Secţia        Horticolă    a I.C.A.S.    Timişoara    se    înfiinţează    Regia    Autonomă    de        Horticultură Timişoara, care funcţionează în această formă  până  in 1997.

Amenajare si intretinere spatii

verzi

Oferim lucrari de proiectare, amenajare si intretinere a spatiilor verzi existente pe domeniul public in zona Centrala a Municipiului Timisoara

Producere si comercializare

material dendro- floricol, arbusti

si arbori

Producem si comercializam flori de apartament, flori pentru covoare florare, arbusti si arbori ornamentali

Producere, reparatii si montaj

locuri de joaca pentru copii si

mobilier urban

Producem, montam si intretinem echipamentele de joaca si mobilierul urban existent pe domeniul public in zona Centrala a Municipiului Timisoara
“Nu există lucruri urâte. În viaţa mea nu am văzut ceva care să fi fost urât pentru că - indiferent de forma obiectului - lumina, umbra şi perspectiva îl înfrumuseţează.”  John Constable